0-800-75-71-75 Бесплатно со всех номеров
Подбор по фильтрам

Публичная оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://avtokrisla.com/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.
Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити  Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Товар - річ, що пропонуються до передачі Продавцем за електронним договором, зображення та/або опис якої розміщено в Інтернет-магазині.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою: https://avtokrisla.com, включаючи всі його веб – сторінки,  створений для роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет, і використовується Продавцем для укладання електронних договорів.

1.3. Покупець – фізична особа, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує Замовлення щодо купівлі Товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець, що є стороною електронного договору, яка акцептувала Оферту шляхом вчинення передбачених нею необхідних дій для отримання Товару.

1.4. Продавець
- Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТОДІТИ» (Код ЄДРПОУ 39679021),  місцезнаходження: 02139, м. Київ, вул. Остафія Дашкевича, будинок 2, квартира 35; адреса для листування: 02100, м. Київ, вул. Г. Тороповського, будинок 2, офіс 55

– Фізична особа-підприємець Грицаєнко Людмила Олександрівна (ІПН 2410738487), місцезнаходження:  03187, м. Київ, вул. Заболотного, будинок 86, квартира 53;

1.5. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений на сайті Інтернет-магазину запит Покупця на купівлю обраного ним Товару.

1.6. Акцепт – вчинення Покупцем дій з повного та безумовного прийняття умов Оферти, включаючи оплату Замовлення.

1.7. Оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця з укладення електронного договору на визначених Продавцем умовах.

1.8. Електронний договір - договір купівлі – продажу, який укладений між Продавцем і Покупцем у дистанційний спосіб шляхом прийняття (акцепту) Покупцем Оферти Продавця за допомогою Інтернет-магазину.

1.9. Реєстрація – внесення Покупцем необхідних відомостей на сайті Інтернет-магазину з метою ідентифікації та укладання електронного договору.

1.10. Логін доступу до сайту Інтернет-магазину – номер телефону,  що використовується Покупцем для здійснення ідентифікації на сайті Інтернет-магазину з метою укладання електронного договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Покупець самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині шляхом додавання обраного Товару у віртуальний кошик притримуючись інформаційних позначень на відповідній сторінці Інтернет-магазину.

2.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати обов’язкову інформацію стосовно персональних даних, необхідну Продавцю для виконання замовлення.

2.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

2.5. У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що Товар відсутній на складі Продавця, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення, та у випадку якщо Товар відсутній у Продавця на момент виконання Замовлення, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись від електронного договору та відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця електронною поштою, що має наслідком розірвання електронного договору.

2.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

2.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

2.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної Оферти (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

2.8.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згодний з умовами цієї Оферти;

2.8.2. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання Замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ОПЛАТИ

3.1. Ціна за одиницю Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Покупцем Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка визначається зокрема в залежності від вартості Замовлення, тарифів перевізника та способу оплати Товару.

3.3. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

3.4. Покупець оплачує загальну вартість Замовлення шляхом:

3.4.1. банківського переказу, в тому числі за допомогою Інтернет-банкінгу.

3.4.2. накладним платежем при отриманні Замовлення у перевізника.

3.5. Оплата Товару, за домовленістю з Продавцем, може бути здійснена і в інший спосіб.

4. УМОВИ ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

4.1. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється у погоджений сторонами спосіб та час.

4.2. Продавець має право змінити час та спосіб доставки, повідомивши про це Покупця. Продавець не має право збільшувати вартість доставки, яка була погодження Покупцем.

4.3. Прийняття Товару за кількістю та якістю, а також відсутність у зв’язку із цим претензій, підтверджується вчиненням Покупцем (особою, яка приймає Товар) підпису у супровідних документах на Товар в момент його отримання.

4.4. При виникненні обставин, що знаходяться поза межами впливу Продавця та/або перевізника може бути затримка у доставці Товару.

4.5. Під час доставки, Замовлення вручається особі, що зазначена, як Покупець Товару.

4.6. У випадку неможливості отримання Замовлення безпосередньо Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, прізвище та ім’я Покупця), а також повністю оплатити вартість Замовлення або надати документ, що засвідчує його оплату.

4.7. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної у Замовленні, або відмови Покупця від отримання не оплаченого Товару належної якості або його частини, електронний договір вважається розірваним або зміненим  відповідно. У такому випадку Товар або частина Товару за Замовленням повертається Продавцю.

4.8. Умови та способи доставки Замовлення розміщені в Інернет-магазині за посиланням: https:// https://avtokrisla.com/uk/oplata-i-dostavka. Інформація, розміщена за вказаним посиланням є невід’ємною частиною Оферти

4.9. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту його прийняття (п. 5.3. Оферти).


5. ПРАВА ТІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. У разі відсутності зазначеного у Замовленні Товару у Продавця, виключити цей Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти,

5.2.3. Розміщувати в Інтернет-магазині рекламні матеріали та інші відомості (про акції, події, комерційні пропозиції, новини тощо), які інформують Покупця про Товар та/або умови його покупки. Надсилати на адресу електронної пошти Покупців електронні листи з інформацією, яка стосується Товару Продавця.

5.2.4. Здійснювати доставку Товару у спосіб погоджений з Покупцем.

5.3 Покупець зобов'язаний:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом та характеристиками), яка розміщена в Інтернет-магазині, до моменту оформлення Замовлення;

5.3.3. Надати Продавцеві достовірну інформацію необхідну для прийняття та виконання Замовлення. Покупець несе ризик негативних наслідків у разі надання недостовірних відомостей, що вплинули або могли вплинути на виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

5.3.4. Оплатити та прийняти Товар відповідно до оформленого Замовлення та умов Оферти.

5.3.5. При одержанні Замовлення оглянути та перевірити Товар на наявність явних недоліків.

5.3.6. Ознайомитись з тарифами та правилами перевезення вантажів перевізником, який визначений для доставки Товару Покупцю  до моменту оформлення Замовлення.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. Обрати Товари, оформити та направити Продавцю Замовлення шляхом заповнення відповідної форми в Інтернет-магазині.

5.4.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та іншої інформації про Товар, що направляються Продавцем на адресу електронної пошти Покупця.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві Товару належної якості. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Інтернет-магазину.

7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.5. Будь-яка скарга або претензія Покупця оформляється в письмовій формі та надсилається цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Продавця. Продавець вживає необхідних заходів для розгляду скарги (претензії).

7.6. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають у зв'язку з Офертою та електронними договорами вирішуються шляхом переговорів уповноважених представників Сторін або у судовому порядку.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором якщо це стало наслідком дії (впливу) форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які виникли після укладення електронного договору та які Сторона не могла передбачити або попередити розумними та обачними діями.

8.2 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання договірних зобов’язань, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3. У разі настання Форс-мажорних обставин Сторона повинна протягом 14-ти календарних днів з початку їх негативної дії письмово поінформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про факт, дату виникнення, очікувану тривалість та характер Форс-мажорних обставин, суть впливу на Сторону, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати початку їх негативної дії на Сторону надати відповідний документ (сертифікат) Торгово-промислової палати України про Форс-мажорні обставини.

8.4 У разі існування форс-мажорних обставин більше 30 (тридцяти)  днів Покупець має право відмовитись від електронного договору в односторонньому порядку шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Продавця зазначену в Замовленні та/або в цій Оферті.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Фотографії, що містяться на сторінках Товару є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристика Товару розміщеного не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець повинен звернутися на «Гарячу лінію» за телефоном 0 (800) 757-175.

9.2. До відносин не врегульованих цією публічною офертою застосовуються положення чинного законодавства України.

9.3. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію телефонних розмов, за умови повідомлення про це шляхом усного застереження перед проведенням розмови. Такий запис вчиняється Продавцем для підвищення якості взаємодії з Покупцем щодо покупки Товару. Продавець керується принципом, що Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування за телефоном з Продавцем після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

9.4. Вказуючи номер мобільного телефону в Замовленні, Покупець автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Продавця, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Покупець повинен звернутися до технічної підтримки сайту Продавця.

9.5. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

ОФЕРТА (ПУБЛІЧНИЙ  ДОГОВІР) чинна з 06.10.2023 р.